Algemene Voorwaarden Kookhandel – Oranje Vos

ORANJE VOS CATERING, ingeschreven bij KvK Amsterdam, No. 34181636

• Deelname aan een workshop, kookles, feestje of enig cateringevenement is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen.

• Het gebouw is toegankelijk voor licht gehandicapten, doch sanitaire voorzieningen zijn niet aangepast. We hebben wel een laag kooktoestel.

• Wij raden aan om tijdens het koken een schort en dichte schoenen te dragen en kleding met lange mouwen. Leenschorten worden verstrekt, overige kleding en schoeisel dien je zelf mee te nemen.

• Wil je afzeggen of draag je de boeking over aan iemand anders? Dat kan, mits op tijd. Een boeking is overdraagbaar mits ORANJE VOS hiervan vooraf op de hoogte is gebracht. Dus mocht je ziek zijn, je feestje of huur van de locatie niet doorgaan, dan mag iemand anders je feestje of catering of huur overnemen, daar doen we niet moeilijk over, als we het maar even weten en de overige afspraken en betaling niet wijzigen!

• Na overeengekomen omschrijving van diensten of huur, datum en prijs  volgt een bevestiging via de e-mail met gedane afspraken. De boeking staat vast na het versturen van enige bevestiging.

• Na aanmelding volgt het sturen van de bevestiging en soms ook gelijk de rekening of een berekening van de (geraamde) kosten. Indien iets niet klopt in de bevestiging dan dient u dit zo spoedig mogelijk te vermelden om samen tot een juiste afspraak te komen.

• Bij afzeggen van een kookworkshop/kookles/feestje/koken op locatie/huur van een locatie volgt tot 1 week voor de aanvangsdatum volgt restitutie minus 25,- euro administratiekosten. Sommige locaties die u via mij kunt huren hanteren andere voorwaarden voor afzeggen, informeer hiernaar bij de verhuurder, u ontvangt bij boeking de gegevens van de verhuurder.
Afzeggen binnen 1 week tot 3 dagen) voor aanvang kost u 35% van het bedrag dat het zou gaan kosten voor geboekte catering, wij hebben die dag immers lang van tevoren voor u vrijgehouden. Afzegging binnen 3 dagen voor aanvang kost u 50% van het bedrag dat dat overeengekomen is … wat het zou gaan kosten.
Zonder afzegging binnen 24 uur of indien men op de dag zelf niet komt opdagen volgt geen restitutie. Wij hebben namelijk wel rekening gehouden met uw wensen en speciaal voor u tijd en/of ruimte vrijgehouden, wellicht al gekookt en alle inkopen gedaan. Eventuele extra kosten voor gehuurd materiaal of personeel voor uw catering of evenement dient u ook af te rekenen als dit niet meer kan worden afgezegd of gewijzigd. Afzeggen van een cateringklus kan tot maximaal 1 week voor aanvang of kan worden verplaatst indien we dat samen overeen komen. Eventuele gemaakte kosten (bijv. voor bezoek locatie, inkopen of andere kosten) worden dan extra in rekening gebracht en dienen te worden vergoed door aanvrager voordat de catering zal plaatsvinden.
Eventuele restitutie vindt plaats na aftrek van 25,- euro administratiekosten.

• Indien u een boeking heeft gemaakt en u zegt niet op tijd af of u komt niet opdagen en u zou het verschuldigde bedrag op de dag zelf betalen, dan blijft u -ook na afzeggen- verplicht het verschuldigde bedrag of een deel daarvan (zie hierboven) te betalen.

• Het kan voorkomen dat er door persoonlijke omstandigheden van de kookjuf, de afgesproken dag, middag of avond niet door kan gaan. Dan behoudt ORANJE VOS het recht voor het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen. (bijvoorbeeld door ziekte, overmacht of overlijden van familie en dergelijke).

• Indien ORANJE VOS genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan volgt volledige restitutie van eventuele vooruitbetaalde gelden. Afnemer/deelnemer/opdrachtgever of huurder kan indien er door ORANJE VOS zelf wordt afgezegd geen aanspraak maken op enige vergoeding.

• Speciale goederen aangeschaft of gehuurd door een opdrachtgever, deelnemer, afnemer of huurder worden niet vergoed door ORANJE VOS, ook niet indien een middag/dag niet doorgaat, door wat voor omstandigheden dan ook. (bijv. kookschortjes of koksmutsen, huur van speciale kooktoestellen, meubilair etc.)

• Bij schade aan mensen of goederen wordt er aanspraak op uw verzekering gedaan, eventueel eigen risico valt onder uw eigen kosten. Heeft u geen Aansprakelijkheidsverzekering dan zult u de schade zelf moeten vergoeden.  ORANJE VOS heeft zelf bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering.

Laatste update januari 2024