Algemene Voorwaarden Kookhandel – Oranje Vos

ORANJE VOS CATERING, ingeschreven bij KvK Amsterdam, No. 34181636

• Deelname aan een workshop, kookles, feestje of enig cateringevenement is voor eigen risico en/of risico van ouders en/of verzorgers. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen.

• Het gebouw is toegankelijk voor licht gehandicapten, doch voorzieningen zijn niet aangepast.

• Wij raden aan om tijdens het koken een koksmuts, schort en schoenen te dragen en kleding met lange mouwen. Koksmutsen (alleen voor kinderen) en schorten worden verstrekt, overige kleding en schoeisel dien je zelf mee te nemen.

• Een boeking is overdraagbaar mits ORANJE VOS hiervan vooraf op de hoogte is gebracht. Dus mocht je ziek zijn, je feestje niet doorgaan, dan mag iemand anders je feestje of catering overnemen, daar doen we niet moeilijk over, als we het maar even weten!

• Na overeengekomen omschrijving van diensten, datum en prijs  volgt een bevestiging via de e-mail met gedane afspraken. De boeking staat vast na het versturen van enige bevestiging.

• Na aanmelding volgt het sturen van de bevestiging en soms ook gelijk de rekening of een berekening van de kosten. Indien iets niet klopt in de bevestiging dan dient u dit zo spoedig mogelijk te vermelden om samen tot een juiste afspraak te komen.

• Bij afzeggen van een kookworkshop/kookles/feestje/koken op lokatie/cateringklus volgt tot 1 week voor de aanvangsdatum volledige restitutie indien vooraf is betaald. Afzeggen binnen 1 week tot 48 uur (7 tot 2 dagen) voor aanvang kost u 25% van het bedrag dat het zou gaan kosten, wij hebben die dag immers lang van te voren voor u vrijgehouden. Afzegging binnen 48 uur (2 dagen) kost u 50% van het bedrag dat dat overeengekomen is … wat het zou gaan kosten. Zonder afzegging of indien men op de dag zelf niet aanwezig is of op de dag zelf afzegt volgt geen restitutie. Wij hebben namelijk wel rekening gehouden met uw wensen en tijd speciaal voor u vrijgehouden, gekookt en ook al alle inkopen gedaan. Eventuele kosten voor gehuurd materiaal of personeel voor uw evenement dient u wel af te rekenen als dit niet meer kan worden afgezegd of gewijzigd. Eventuele restitutie vindt plaats na aftrek van 25,- euro administratiekosten.

• Indien u een boeking heeft gemaakt en er wordt afgezegd of u komt niet opdagen en u zou het verschuldigde bedrag op de dag zelf betalen, dan blijft u -ook na afzeggen- verplicht het verschuldigde bedrag of een deel daarvan (zie punt hierboven) te betalen.

• Het kan voorkomen dat er door persoonlijke omstandigheden van de kookjuf, de afgesproken dag, middag of avond niet door kan gaan. Dan behoudt ORANJE VOS het recht voor het aangeboden programma te wijzigen of af te zeggen. (bijvoorbeeld door ziekte, overmacht of overlijden van familie of zo).

• Indien ORANJE VOS genoodzaakt is een les of boeking af te zeggen, dan volgt volledige restitutie van vooruitbetaalde gelden.

• Speciale goederen voor deelname, aangeschaft door een opdrachtgever, deelnemer of een kind zijn/haar ouders/verzorgers worden niet vergoed door ORANJE VOS, ook niet indien een middag/dag niet doorgaat, door wat voor omstandigheden dan ook.